kan ikke få php script til at virke

Her kan du få hjælp og stille spørgsmål til PHP!
Besvar
kris914g
Rutineret
Rutineret
Indlæg: 75
Tilmeldt: 19. jun 2012, 14:02

kan ikke få php script til at virke

Indlæg af kris914g » 30. okt 2013, 19:41

hej har lige importeret en side fra min computer over på min webhost og importeret mysql databasen men har ændret database navnet har det nogen betydning hvis jeg bare ændre det i database config.php? siden er også skrevet i php men får 3 errors i min maincore.pvp

error:1
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/content/27/11644327/html/wow/maincore.php on line 12

error:2
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/27/11644327/html/wow/maincore.php:12) in /home/content/27/11644327/html/wow/maincore.php on line 159

error:3
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/27/11644327/html/wow/maincore.php:12) in /home/content/27/11644327/html/wow/maincore.php on line 230

jeg ved ikke hvad jeg gør galt men her er hele koden bare skriv hvis i også skal have andre koder fra mine andre filer

og her er linjerne

line 12:
if (eregi("maincore.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) die();

line:159
setcookie("fusion_visited", "yes", time() + 31536000, "/", "", "0");

line:230
header("Location: ".$location);

og her er hjemmesiden hvor det er sat op på http://www.wow.nssgaming.com

og her er hjemmside og mysql fra p.s det er fra en wow private server som på en måde høre sammen med hjemmesiden som også er i denne mappe jeg ser frem til at høre fra jer link http://www.ownedcore.com/forums/world-o ... zlike.html

Kode: Vælg alt

<?php
/*---------------------------------------------------+
| PHP-Fusion 6 Content Management System
+----------------------------------------------------+
| Copyright © 2002 - 2006 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+----------------------------------------------------+
| Released under the terms & conditions of v2 of the
| GNU General Public License. For details refer to
| the included gpl.txt file or visit http://gnu.org
+----------------------------------------------------*/
if (eregi("maincore.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) die();

// If register_globals is turned off, extract super globals (php 4.2.0+)
if (ini_get('register_globals') != 1) {
	if ((isset($_POST) == true) && (is_array($_POST) == true)) extract($_POST, EXTR_OVERWRITE);
	if ((isset($_GET) == true) && (is_array($_GET) == true)) extract($_GET, EXTR_OVERWRITE);
}

// Prevent any possible XSS attacks via $_GET.
foreach ($_GET as $check_url) {
	if ((eregi("<[^>]*script*\"?[^>]*>", $check_url)) || (eregi("<[^>]*object*\"?[^>]*>", $check_url)) ||
		(eregi("<[^>]*iframe*\"?[^>]*>", $check_url)) || (eregi("<[^>]*applet*\"?[^>]*>", $check_url)) ||
		(eregi("<[^>]*meta*\"?[^>]*>", $check_url)) || (eregi("<[^>]*style*\"?[^>]*>", $check_url)) ||
		(eregi("<[^>]*form*\"?[^>]*>", $check_url)) || (eregi("\([^>]*\"?[^)]*\)", $check_url)) ||
		(eregi("\"", $check_url))) {
	die ();
	}
}
unset($check_url);

// Start Output Buffering
ob_start();

// Locate config.php and set the basedir path
$folder_level = "";
while (!file_exists($folder_level."config.php")) { $folder_level .= "../"; }
require_once $folder_level."config.php";
define("BASEDIR", $folder_level);

// If config.php is empty, activate setup.php script
if (!isset($db_name)) redirect("setup.php");

// Establish mySQL database connection
$link = dbconnect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);

// Fetch the Site Settings from the database and store them in the $settings variable
$settings = dbarray(dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."settings"));

// Sanitise $_SERVER globals
$_SERVER['PHP_SELF'] = cleanurl($_SERVER['PHP_SELF']);
$_SERVER['QUERY_STRING'] = isset($_SERVER['QUERY_STRING']) ? cleanurl($_SERVER['QUERY_STRING']) : "";
$_SERVER['REQUEST_URI'] = isset($_SERVER['REQUEST_URI']) ? cleanurl($_SERVER['REQUEST_URI']) : "";
$PHP_SELF = cleanurl($_SERVER['PHP_SELF']);
// Common definitions
define("IN_FUSION", TRUE);
define("FUSION_REQUEST", isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && $_SERVER['REQUEST_URI'] != "" ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
define("FUSION_QUERY", isset($_SERVER['QUERY_STRING']) ? $_SERVER['QUERY_STRING'] : "");
define("FUSION_SELF", basename($_SERVER['PHP_SELF']));
define("USER_IP", $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
define("QUOTES_GPC", (ini_get('magic_quotes_gpc') ? TRUE : FALSE));
// Path definitions
define("ADMIN", BASEDIR."administration/");
define("IMAGES", BASEDIR."images/");
define("IMAGES_A", IMAGES."articles/");
define("IMAGES_N", IMAGES."news/");
define("IMAGES_NC", IMAGES."news_cats/");
define("INCLUDES", BASEDIR."includes/");
define("LOCALE", BASEDIR."locale/");
define("LOCALESET", $settings['locale']."/");
define("FORUM", BASEDIR."forum/");
define("INFUSIONS", BASEDIR."infusions/");
define("PHOTOS", IMAGES."photoalbum/");
define("THEMES", BASEDIR."themes/");

// MySQL database functions
function dbquery($query) {
	$result = @mysql_query($query);
	if (!$result) {
		echo mysql_error();
		return false;
	} else {
		return $result;
	}
}

function dbcount($field,$table,$conditions="") {
	$cond = ($conditions ? " WHERE ".$conditions : "");
	$result = @mysql_query("SELECT Count".$field." FROM ".DB_PREFIX.$table.$cond);
	if (!$result) {
		echo mysql_error();
		return false;
	} else {
		$rows = mysql_result($result, 0);
		return $rows;
	}
}

function dbresult($query, $row) {
	$result = @mysql_result($query, $row);
	if (!$result) {
		echo mysql_error();
		return false;
	} else {
		return $result;
	}
}

function dbrows($query) {
	$result = @mysql_num_rows($query);
	return $result;
}

function dbarray($query) {
	$result = @mysql_fetch_assoc($query);
	if (!$result) {
		echo mysql_error();
		return false;
	} else {
		return $result;
	}
}

function dbarraynum($query) {
	$result = @mysql_fetch_row($query);
	if (!$result) {
		echo mysql_error();
		return false;
	} else {
		return $result;
	}
}

function dbconnect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name) {
	$db_connect = @mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
	$db_select = @mysql_select_db($db_name);
	if (!$db_connect) {
		die("<div style='font-family:Verdana;font-size:11px;text-align:center;'><b>Unable to establish connection to MySQL</b><br>".mysql_errno()." : ".mysql_error()."</div>");
	} elseif (!$db_select) {
		die("<div style='font-family:Verdana;font-size:11px;text-align:center;'><b>Unable to select MySQL database</b><br>".mysql_errno()." : ".mysql_error()."</div>");
	}
}

// Initialise the $locale array
$locale = array();
// Load the Global language file
include LOCALE.LOCALESET."global.php";

// Check if users full or partial ip is blacklisted
$sub_ip1 = substr(USER_IP,0,strlen(USER_IP)-strlen(strrchr(USER_IP,".")));
$sub_ip2 = substr($sub_ip1,0,strlen($sub_ip1)-strlen(strrchr($sub_ip1,".")));
if (dbcount("(*)", "blacklist", "blacklist_ip='".USER_IP."' OR blacklist_ip='$sub_ip1' OR blacklist_ip='$sub_ip2'")) {
	header("Location: http://www.google.com/"); exit;
}

// PHP-Fusion user cookie functions
if (!isset($_COOKIE['fusion_visited'])) {
	$result=dbquery("UPDATE ".$db_prefix."settings SET counter=counter+1");
	setcookie("fusion_visited", "yes", time() + 31536000, "/", "", "0");
}

if (isset($_POST['login'])) {
	$user_pass = md5($_POST['user_pass']);
	$user_name = preg_replace(array("/\=/","/\#/","/\sOR\s/"), "", stripinput($_POST['user_name']));
	$result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."users WHERE user_name='$user_name' AND (user_password='".md5($user_pass)."' OR user_password='$user_pass')");
	if (dbrows($result) != 0) {
		$data = dbarray($result);
		if ($data['user_password'] == $user_pass) {
			$result = dbquery("UPDATE ".$db_prefix."users SET user_password='".md5($user_pass)."' WHERE user_id='".$data['user_id']."'");
		}
		$cookie_value = $data['user_id'].".".$user_pass;
		if ($data['user_status'] == 0) {	
			$cookie_exp = isset($_POST['remember_me']) ? time() + 3600*24*30 : time() + 3600*3;
			header("P3P: CP='NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM'");
			setcookie("fusion_user", $cookie_value, $cookie_exp, "/", "", "0");
			redirect(BASEDIR."setuser.php?user=".$data['user_name'], "script");
		} elseif ($data['user_status'] == 1) {
			redirect(BASEDIR."setuser.php?error=1", "script");
		} elseif ($data['user_status'] == 2) {
			redirect(BASEDIR."setuser.php?error=2", "script");
		}
	} else {
		redirect(BASEDIR."setuser.php?error=3");
	}
}

if (isset($_COOKIE['fusion_user'])) {
	$cookie_vars = explode(".", $_COOKIE['fusion_user']);
	$cookie_1 = isNum($cookie_vars['0']) ? $cookie_vars['0'] : "0";
	$cookie_2 = (preg_match("/^[0-9a-z]{32}$/", $cookie_vars['1']) ? $cookie_vars['1'] : "");
	$result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."users WHERE user_id='$cookie_1' AND user_password='".md5($cookie_2)."'");
	unset($cookie_vars,$cookie_1,$cookie_2);
	if (dbrows($result) != 0) {
		$userdata = dbarray($result);
		if ($userdata['user_status'] == 0) {
			if ($userdata['user_theme'] != "Default" && file_exists(THEMES.$userdata['user_theme']."/theme.php")) {
				define("THEME", THEMES.$userdata['user_theme']."/");
			} else {
				define("THEME", THEMES.$settings['theme']."/");
			}
			if ($userdata['user_offset'] <> 0) {
				$settings['timeoffset'] = $settings['timeoffset'] + $userdata['user_offset'];
			}
			if (empty($_COOKIE['fusion_lastvisit'])) {
				setcookie("fusion_lastvisit", $userdata['user_lastvisit'], time() + 3600, "/", "", "0");
				$lastvisited = $userdata['user_lastvisit'];
			} else {
				$lastvisited = $_COOKIE['fusion_lastvisit'];
			}
		} else {
			header("P3P: CP='NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM'");
			setcookie("fusion_user", "", time() - 7200, "/", "", "0");
			setcookie("fusion_lastvisit", "", time() - 7200, "/", "", "0");
			redirect(BASEDIR."index.php", "script");
		}
	} else {
		header("P3P: CP='NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM'");
		setcookie("fusion_user", "", time() - 7200, "/", "", "0");
		setcookie("fusion_lastvisit", "", time() - 7200, "/", "", "0");
		redirect(BASEDIR."index.php", "script");
	}
} else {
	define("THEME", THEMES.$settings['theme']."/");
	$userdata = "";	$userdata['user_level'] = 0; $userdata['user_rights'] = ""; $userdata['user_groups'] = "";
}

// Redirect browser using the header function
function redirect($location, $type="header") {
	if ($type == "header") {
		header("Location: ".$location);
	} else {
		echo "<script type='text/javascript'>document.location.href='".$location."'</script>\n";
	}
}

// Fallback to safe area in event of unauthorised access
function fallback($location) {
	header("Location: ".$location);
	exit;
}

// Clean URL Function, prevents entities in server globals
function cleanurl($url) {
	$bad_entities = array("&", "\"", "'", '\"', "\'", "<", ">", "(", ")", "*");
	$safe_entities = array("&", "", "", "", "", "", "", "", "", "");
	$url = str_replace($bad_entities, $safe_entities, $url);
	return $url;
}

// Strip Input Function, prevents HTML in unwanted places
function stripinput($text) {
	if (QUOTES_GPC) $text = stripslashes($text);
	$search = array("\"", "'", "\\", '\"', "\'", "<", ">", "&nbsp;");
	$replace = array(""", "'", "&#92;", """, "'", "<", ">", " ");
	$text = str_replace($search, $replace, $text);
	return $text;
}

// stripslash function, only stripslashes if magic_quotes_gpc is on
function stripslash($text) {
	if (QUOTES_GPC) $text = stripslashes($text);
	return $text;
}

// stripslash function, add correct number of slashes depending on quotes_gpc
function addslash($text) {
	if (!QUOTES_GPC) {
		$text = addslashes(addslashes($text));
	} else {
		$text = addslashes($text);
	}
	return $text;
}

// htmlentities is too agressive so we use this function
function phpentities($text) {
	$search = array("&", "\"", "'", "\\", "<", ">");
	$replace = array("&", """, "'", "&#92;", "<", ">");
	$text = str_replace($search, $replace, $text);
	return $text;
}

// Trim a line of text to a preferred length
function trimlink($text, $length) {
	$dec = array("\"", "'", "\\", '\"', "\'", "<", ">");
	$enc = array(""", "'", "&#92;", """, "'", "<", ">");
	$text = str_replace($enc, $dec, $text);
	if (strlen($text) > $length) $text = substr($text, 0, ($length-3))."...";
	$text = str_replace($dec, $enc, $text);
	return $text;
}

// Validate numeric input
function isNum($value) {
	return (preg_match("/^[0-9]+$/", $value));
}

// Parse smiley bbcode into HTML images
function parsesmileys($message) {
	$smiley = array(
		"#\:\)#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/smile.gif' alt='smiley'>",
		"#\;\)#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/wink.gif' alt='smiley'>",
		"#\:\(#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/sad.gif' alt='smiley'>",
		"#\:\|#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/frown.gif' alt='smiley'>",
		"#\:o#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/shock.gif' alt='smiley'>",
		"#\:p#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/pfft.gif' alt='smiley'>",
		"#b\)#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/cool.gif' alt='smiley'>",
		"#\:d#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/grin.gif' alt='smiley'>",
		"#\:@#si" => "<img src='".IMAGES."smiley/angry.gif' alt='smiley'>"
	);
	foreach($smiley as $key=>$smiley_img) $message = preg_replace($key, $smiley_img, $message);
	return $message;
}

// Show smiley icons in comments, forum and other post pages
function displaysmileys($textarea) {
	$smiles = "";
	$smileys = array (
		":)" => "smile.gif",
		";)" => "wink.gif",
		":|" => "frown.gif",
		":(" => "sad.gif",
		":o" => "shock.gif",
		":p" => "pfft.gif",
		"B)" => "cool.gif",
		":D" => "grin.gif",
		":@" => "angry.gif"
	);
	foreach($smileys as $key=>$smiley) $smiles .= "<img src='".IMAGES."smiley/$smiley' alt='smiley' onClick=\"insertText('$textarea', '$key');\">\n";
	return $smiles;
}

// Parse bbcode into HTML code
function parseubb($text) {
	$text = preg_replace('#\[b\](.*?)\[/b\]#si', '<b>\1</b>', $text);
	
	$text = preg_replace('#\[i\](.*?)\[/i\]#si', '<i>\1</i>', $text);
	$text = preg_replace('#\[u\](.*?)\[/u\]#si', '<u>\1</u>', $text);
	$text = preg_replace('#\[youtube\](.*?)\[/youtube\]#si', '<object width="425" height="350"><embed src="\1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>', $text);
	$text = preg_replace('#\[center\](.*?)\[/center\]#si', '<center>\1</center>', $text);
	
	$text = preg_replace('#\[url\]([\r\n]*)(http://|ftp://|https://|ftps://)([^\s\'\";\+]*?)([\r\n]*)\[/url\]#si', '<a href=\'\2\3\' target=\'_blank\'>\2\3</a>', $text);
	$text = preg_replace('#\[url\]([\r\n]*)([^\s\'\";\+]*?)([\r\n]*)\[/url\]#si', '<a href=\'http://\2\' target=\'_blank\'>\2</a>', $text);
	$text = preg_replace('#\[url=([\r\n]*)(http://|ftp://|https://|ftps://)([^\s\'\";\+]*?)\](.*?)([\r\n]*)\[/url\]#si', '<a href=\'\2\3\' target=\'_blank\'>\4</a>', $text);
	$text = preg_replace('#\[url=([\r\n]*)([^\s\'\";\+]*?)\](.*?)([\r\n]*)\[/url\]#si', '<a href=\'http://\2\' target=\'_blank\'>\3</a>', $text);
	
	$text = preg_replace('#\[mail\]([\r\n]*)([^\s\'\";:\+]*?)([\r\n]*)\[/mail\]#si', '<a href=\'mailto:\2\'>\2</a>', $text);
	$text = preg_replace('#\[mail=([\r\n]*)([^\s\'\";:\+]*?)\](.*?)([\r\n]*)\[/mail\]#si', '<a href=\'mailto:\2\'>\3</a>', $text);
	
	$text = preg_replace('#\[small\](.*?)\[/small\]#si', '<span class=\'small\'>\1</span>', $text);
	$text = preg_replace('#\[color=(black|blue|brown|cyan|gray|green|lime|maroon|navy|olive|orange|purple|red|silver|violet|white|yellow)\](.*?)\[/color\]#si', '<span style=\'color:\1\'>\2</span>', $text);
	
	$text = preg_replace('#\[flash width=([0-9]*?) height=([0-9]*?)\]([^\s\'\";:\+]*?)(\.swf)\[/flash\]#si', '<object classid=\'clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000\' codebase=\'http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6,0,0,0\' id=\'\3\4\' width=\'\1\' height=\'\2\'><param name=movie value=\'\3\4\'><param name=\'quality\' value=\'high\'><param name=\'bgcolor\' value=\'#ffffff\'><embed src=\'\3\4\' quality=\'high\' bgcolor=\'#ffffff\' width=\'\1\' height=\'\2\' type=\'application/x-shockwave-flash\' pluginspage=\'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\'></embed></object>', $text);
	$text = preg_replace("#\[img\]((http|ftp|https|ftps)://)(.*?)(\.(jpg|jpeg|gif|png|JPG|JPEG|GIF|PNG))\[/img\]#sie","'<img src=\'\\1'.str_replace(array('.php','?','&','='),'','\\3').'\\4\' style=\'border:0px\'>'",$text);

	$qcount = substr_count($text, "[quote]"); $ccount = substr_count($text, "[code]");
	for ($i=0;$i < $qcount;$i++) $text = preg_replace('#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si', '<div class=\'quote\'>\1</div>', $text);
	for ($i=0;$i < $ccount;$i++) $text = preg_replace('#\[code\](.*?)\[/code\]#si', '<div class=\'quote\' style=\'width:400px;white-space:nowrap;overflow:auto\'><code style=\'white-space:nowrap\'>\1<br><br><br></code></div>', $text);

	$text = descript($text,false);

	return $text;
}

// This function sanitises news & article submissions
function descript($text,$striptags=true) {
	// Convert problematic ascii characters to their true values
	$search = array("40","41","58","65","66","67","68","69","70",
		"71","72","73","74","75","76","77","78","79","80","81",
		"82","83","84","85","86","87","88","89","90","97","98",
		"99","100","101","102","103","104","105","106","107",
		"108","109","110","111","112","113","114","115","116",
		"117","118","119","120","121","122"
		);
	$replace = array("(",")",":","a","b","c","d","e","f","g","h",
		"i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u",
		"v","w","x","y","z","a","b","c","d","e","f","g","h",
		"i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u",
		"v","w","x","y","z"
		);
	$entities = count($search);
	for ($i=0;$i < $entities;$i++) $text = preg_replace("#(&\#)(0*".$search[$i]."+);*#si", $replace[$i], $text);
	// the following is based on code from bitflux (http://blog.bitflux.ch/wiki/)
	// Kill hexadecimal characters completely
	$text = preg_replace('#(&\#x)([0-9A-F]+);*#si', "", $text);
	// remove any attribute starting with "on" or xmlns
	$text = preg_replace('#(<[^>]+[\\"\'\s])(onmouseover|onmousedown|onmouseup|onmouseout|onmousemove|onclick|ondblclick|onload|xmlns)[^>]*>#iU', ">", $text);
	// remove javascript: and vbscript: protocol
	$text = preg_replace('#([a-z]*)=([\`\'\"]*)script:#iU', '$1=$2nojscript...', $text);
	$text = preg_replace('#([a-z]*)=([\`\'\"]*)javascript:#iU', '$1=$2nojavascript...', $text);
	$text = preg_replace('#([a-z]*)=([\'\"]*)vbscript:#iU', '$1=$2novbscript...', $text);
        //<span style="width: expression(alert('Ping!'));"></span> (only affects ie...)
	$text = preg_replace('#(<[^>]+)style=([\`\'\"]*).*expression\([^>]*>#iU', "$1>", $text);
	$text = preg_replace('#(<[^>]+)style=([\`\'\"]*).*behaviour\([^>]*>#iU', "$1>", $text);
	if ($striptags) {
		do {
	        	$thistext = $text;
			$text = preg_replace('#</*(applet|meta|xml|blink|link|style|script|embed|object|iframe|frame|frameset|ilayer|layer|bgsound|title|base)[^>]*>#i', "", $text);
		} while ($thistext != $text);
	}
	return $text;
}

// Scan image files for malicious code
function verify_image($file) {
	$txt = file_get_contents($file);
	$image_safe = true;
	if (preg_match('#&(quot|lt|gt|nbsp);#i', $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match("#&\#x([0-9a-f]+);#i", $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match('#&\#([0-9]+);#i', $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match("#([a-z]*)=([\`\'\"]*)script:#iU", $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match("#([a-z]*)=([\`\'\"]*)javascript:#iU", $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match("#([a-z]*)=([\'\"]*)vbscript:#iU", $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match("#(<[^>]+)style=([\`\'\"]*).*expression\([^>]*>#iU", $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match("#(<[^>]+)style=([\`\'\"]*).*behaviour\([^>]*>#iU", $txt)) { $image_safe = false; }
	elseif (preg_match("#</*(applet|link|style|script|iframe|frame|frameset)[^>]*>#i", $txt)) { $image_safe = false; }
	return $image_safe;
}

// captcha routines
function make_captcha() {
	global $settings;
	srand((double)microtime() * 1000000);
	$temp_num = md5(rand(0,9999));
	$captcha_string = substr($temp_num, 17, 5);
	$captcha_encode = md5($temp_num);
	$result = mysql_query("INSERT INTO ".DB_PREFIX."captcha (captcha_datestamp, captcha_ip, captcha_encode, captcha_string) VALUES('".time()."', '".USER_IP."', '$captcha_encode', '$captcha_string')");
	if ($settings['validation_method'] == "image") {
		return "<input type='hidden' name='captcha_encode' value='".$captcha_encode."'><img src='".INCLUDES."captcha_include.php?captcha_code=".$captcha_encode."' alt='' />\n";
	} else {
		return "<input type='hidden' name='captcha_encode' value='".$captcha_encode."'><strong>".$captcha_string."</strong>\n";
	}
}

function check_captcha($captchs_encode, $captcha_string) {
	if (preg_match("/^[0-9a-z]+$/", $captchs_encode) && preg_match("/^[0-9a-z]+$/", $captcha_string)) {
		$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_PREFIX."captcha WHERE captcha_ip='".USER_IP."' AND captcha_encode='".$captchs_encode."' AND captcha_string='".$captcha_string."'");
		if (dbrows($result)) {
			$result = dbquery("DELETE FROM ".DB_PREFIX."captcha WHERE captcha_ip='".USER_IP."' AND captcha_encode='".$captchs_encode."' AND captcha_string='".$captcha_string."'");
			return true;
		} else {
			return false;
		}
	} else {
		return false;
	}
}

// Replace offensive words with the defined replacement word
function censorwords($text) {
	global $settings;
	if ($settings['bad_words_enabled'] == "1" && $settings['bad_words'] != "" ) {
		$word_list = explode("\r\n", $settings['bad_words']);
		for ($i=0;$i < count($word_list);$i++) {
			if ($word_list[$i] != "") $text = preg_replace("/".$word_list[$i]."/si", $settings['bad_word_replace'], $text);
		}
	}
	return $text;
}

// Display the user's level
function getuserlevel($userlevel) {
	global $locale;
	if ($userlevel==101) { return $locale['user1']; }
	elseif ($userlevel==102) { return $locale['user2']; }
	elseif ($userlevel==103) { return $locale['user3']; }
}

// Check if Administrator has correct rights assigned
function checkrights($right) {
	if (iADMIN && in_array($right, explode(".", iUSER_RIGHTS))) {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}

// Check if user is assigned to the specified user group
function checkgroup($group) {
	if (iSUPERADMIN) { return true; }

	elseif (iADMIN && ($group == "0" || $group == "101" || $group == "102")) { return true; }
	elseif (iMEMBER && ($group == "0" || $group == "101")) { return true; }
	elseif (iGUEST && $group == "0") { return true; }
	elseif (iMEMBER && in_array($group, explode(".", iUSER_GROUPS))) {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}

// Compile access levels & user group array
function getusergroups() {
	global $locale;
	$groups_array = array(
		array("0", $locale['user0']),
		array("101", $locale['user1']),
		array("102", $locale['user2']),
		array("103", $locale['user3'])
	);
	$gsql = dbquery("SELECT group_id,group_name FROM ".DB_PREFIX."user_groups");
	while ($gdata = dbarray($gsql)) {
		array_push($groups_array, array($gdata['group_id'], $gdata['group_name']));
	}
	return $groups_array;
}

// Get the name of the access level or user group
function getgroupname($group) {
	global $locale;
	if ($group == "0") { return $locale['user0']; }
	elseif ($group == "101") { return $locale['user1']; }
	elseif ($group == "102") { return $locale['user2']; }
	elseif ($group == "103") { return $locale['user3'];
	} else {
		$gsql = dbquery("SELECT group_id,group_name FROM ".DB_PREFIX."user_groups WHERE group_id='$group'");
		if (dbrows($gsql)!=0) {
			$gdata = dbarray($gsql);
			return $gdata['group_name'];
		} else {
			return "N/A";
		}
	}
}

function groupaccess($field) {
	if (iSUPERADMIN) { $res = "($field='0' OR $field='101' OR $field='102' OR $field='103'";
	} elseif (iADMIN) { $res = "($field='0' OR $field='101' OR $field='102'";
	} elseif (iMEMBER) { $res = "($field='0' OR $field='101'";
	} elseif (iGUEST) { $res = "($field='0'"; }
	if (iUSER_GROUPS != "") $res .= " OR $field='".str_replace(".", "' OR $field='", iUSER_GROUPS)."'";
	$res .= ")";
	return $res;
}

// Create a list of files or folders and store them in an array
function makefilelist($folder, $filter, $sort=true, $type="files") {
	$res = array();
	$filter = explode("|", $filter); 
	$temp = opendir($folder);
	while ($file = readdir($temp)) {
		if ($type == "files" && !in_array($file, $filter)) {
			if (!is_dir($folder.$file)) $res[] = $file;
		} elseif ($type == "folders" && !in_array($file, $filter)) {
			if (is_dir($folder.$file)) $res[] = $file;
		}
	}
	closedir($temp);
	if ($sort) sort($res);
	return $res;
}

// Create a selection list from an array created by makefilelist()
function makefileopts($files, $selected="") {
	$res = "";
	for ($i=0;$i < count($files);$i++) {
		$sel = ($selected == $files[$i] ? " selected" : "");
		$res .= "<option value='".$files[$i]."'$sel>".$files[$i]."</option>\n";
	}
	return $res;
}

// Universal page pagination function by CrappoMan
function makepagenav($start,$count,$total,$range=0,$link=""){
	global $locale;
	if ($link == "") $link = FUSION_SELF."?";
	$res="";
	$pg_cnt=ceil($total / $count);
	if ($pg_cnt > 1) {
		$idx_back = $start - $count;
		$idx_next = $start + $count;
		$cur_page=ceil(($start + 1) / $count);
		$res.="<table cellspacing='1' cellpadding='1' border='0' class='tbl-border'>\n<tr>\n";
		$res.="<td class='tbl2'><span class='small'>".$locale['052']."$cur_page".$locale['053']."$pg_cnt</span></td>\n";
		if ($idx_back >= 0) {
			if ($cur_page > ($range + 1)) $res.="<td class='tbl2'><a class='small' href='$link"."rowstart=0'><<</a></td>\n";
			$res.="<td class='tbl2'><a class='small' href='$link"."rowstart=$idx_back'><</a></td>\n";
		}
		$idx_fst=max($cur_page - $range, 1);
		$idx_lst=min($cur_page + $range, $pg_cnt);
		if ($range==0) {
			$idx_fst = 1;
			$idx_lst=$pg_cnt;
		}
		for($i=$idx_fst;$i<=$idx_lst;$i++) {
			$offset_page=($i - 1) * $count;
			if ($i==$cur_page) {
				$res.="<td class='tbl1'><span class='small'><b>$i</b></span></td>\n";
			} else {
				$res.="<td class='tbl1'><a class='small' href='$link"."rowstart=$offset_page'>$i</a></td>\n";
			}
		}
		if ($idx_next < $total) {
			$res.="<td class='tbl2'><a class='small' href='$link"."rowstart=$idx_next'>></a></td>\n";
			if ($cur_page < ($pg_cnt - $range)) $res.="<td class='tbl2'><a class='small' href='$link"."rowstart=".($pg_cnt-1)*$count."'>>></a></td>\n";
		}
		$res.="</tr>\n</table>\n";

	}
	return $res;
}

// Format the date & time accordingly
function showdate($format, $val) {
	global $settings;
	if ($format == "shortdate" || $format == "longdate" || $format == "forumdate") {
		return strftime($settings[$format], $val+($settings['timeoffset']*3600));
	} else {
		return strftime($format, $val+($settings['timeoffset']*3600));
	}
}

// Translate bytes into kb, mb, gb or tb by CrappoMan
function parsebytesize($size,$digits=2,$dir=false) {
	$kb=1024; $mb=1024*$kb; $gb=1024*$mb; $tb=1024*$gb;
	if (($size==0)&&($dir)) { return "Empty"; }
	elseif ($size<$kb) { return $size."Bytes"; }
	elseif ($size<$mb) { return round($size/$kb,$digits)."Kb"; }
	elseif ($size<$gb) { return round($size/$mb,$digits)."Mb"; }
	elseif ($size<$tb) { return round($size/$gb,$digits)."Gb"; }
	else { return round($size/$tb,$digits)."Tb"; }
}

// User level, Admin Rights & User Group definitions
define("iGUEST",$userdata['user_level'] == 0 ? 1 : 0);
define("iMEMBER", $userdata['user_level'] >= 101 ? 1 : 0);
define("iADMIN", $userdata['user_level'] >= 102 ? 1 : 0);
define("iSUPERADMIN", $userdata['user_level'] == 103 ? 1 : 0);
define("iUSER", $userdata['user_level']);
define("iUSER_RIGHTS", $userdata['user_rights']);
define("iUSER_GROUPS", substr($userdata['user_groups'], 1));

if (iADMIN) {
	define("iAUTH", substr($userdata['user_password'],16,32));
	$aidlink = "?aid=".iAUTH;
}
?>

Brugeravatar
scootergrisen
Moderator
Moderator
Indlæg: 709
Tilmeldt: 21. jun 2012, 23:40
Kontakt:

Re: kan ikke få php script til at virke

Indlæg af scootergrisen » 31. okt 2013, 14:14

Prøv med seneste version af PHP-fusion.
http://www.php-fusion.co.uk/downloads.p ... oad_id=264

Besvar