NemProgrammering.dk logo

Aritmetiske operationer i SWIFT

Lav din egen app kursus » Aritmetiske operationer i SWIFT # 5

Information om denne video

Underviser: Jeppe Borggaard Jørgensen   Video: 17:42   Lektion nr. 5 af 21

Selvom et højt fagligt nivaeu indenfor matematikkens verden bestemt ikke er et krav for at lære programmering, så skal vi dog alligevel se på, hvordan vi kan foretage grundlæggende aritmetiske operationer (så vi kan plusse, minus, gange, dividere osv.).

Det er meget vigtigt, at vi dynamisk kan ændre vores data, tit den data vi har gemt i vores variabler, og da vi ofte arbejder med tal, så bruges aritmetiske operationer i stor stil. De fungerer heldigvis ligesom i matematikkens verden, men vi skal her beskæftige os lidt mere med, hvordan vi kan “gemme” den nye data i vores variabler.

Øvelse

Lav et program med 2 variabler (x og y) som integer variabler.

Påfør operationer med ALLE operatorer (+, -, *, /, og %) – f.eks. x + y

Prøv nu at konvertere variablerne til Double, og ændre deres værdier til komma-tal. Hvordan opfører programmet sig? Er der noget der ikke virker mere?