NemProgrammering.dk logo

Cookie og Privatlivspolitik

1. Generelt

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes WebHub ApS (“NemProgrammering.dk”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden, www.NemProgrammering.dk (“Hjemmesiden”).

1.3
NemProgrammering.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til NemProgrmmering.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1
Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din Computer.

2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2
Når du køber et medlemskab eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, e-mailadresse, betalingsmåde, oplysninger om hvilket kursus du køber, hvilke videoer du ser samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere det kursus-medlemskab, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, Litra b, c og f.

2.3 Marketing
Når du tilmelder dig til vores  “kommer snart”-kursusnotifikation eller modtagelse af “light”-versioner af e-produkter, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.

2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere det givne light-produkt samt give dig notifikation når det kursus du er interesseret i kommer live på siden.

2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4 
Når du tilmelder dig NemProgrammering.dk, bliver du bedt om at oplyse navn og e-mailadresse. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab om din brug af vores materialer. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om hvilket medlemskab du har købt.

2.4.1
Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af NemProgrammering.dk. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

3. Cookies

3.1
NemProgrammering.dk anvender cookies til følgende formål:

Tekniske cookies, så vi kan huske dine præferencer og af sikkerhedsmæssige årsager.
Trafikmåling, så vi ved, hvor mange, der besøger vores website.

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3.2 Tekniske cookies
Tekniske cookies er påkrævede for at benytte vores website. Tekniske cookies anvendes af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at du kan logge ind på websiden.

3.3 Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet og optimere brugeroplevelsen. Vi beder Google om at anonymisere din IP-adresse og begrænse samkøring med øvrige Google services.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.4. Annoncenetværk

Websitet anvender følgende annoncenetværk:

  • Adservice
  • Partner Ads
  • Digital Advisor
  • Adtraction

Cookie-informationer deles ikke med disse.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, bogføring, betalingshåndtering, annoncering og forbedringer af Hjemmesiden samt udsendelse af emails.

4.2
Fire af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC.,  The Rocket Science Group LLC (MailChimp), er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4.2.1
Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4.2.2
Kopi af The Rocket Science Group LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

5. Dine rettigheder 

5.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

5.2
Indsigtsretten

5.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt[snabela]nemprogrammering.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

5.3
Retten til berigtigelse

5.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.3.2
Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til NemProgrammering.dk, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

5.4
Retten til sletning

5.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.6
Retten til dataportabilitet

5.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

5.7
Retten til indsigelse

5.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

5.7.2
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

5.8
Retten til at tilbagekalde samtykke

5.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem af NemProgrammering.dk. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt[snabela]nemprogrammering.dk

5.9
Retten til at klage

5.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. Sletning af persondata

6.1
Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. Gemmes ikke længere, end hvad der er lovligt. Vi sletter dataene hvis du beder os om det og det ikke længere er nødvendigt for det oprindelige behandlingsformål eller hvis du tilbagekalder dit samtykke til videre behandling.

6.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6.4
Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af din profil og køb af medlemskab jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år eller b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab og ikke genaktiverer det indenfor de næste 5 år.

7. Sikkerhed

7.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

7.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

8. Kontaktoplysninger

8.1
NemProgrammering.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

8.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

NemProgrammering.dk
WebHub ApS // CVR: 36072970
Ceres Allé 7 3. 3
8000 Aarhus C
Email: kontakt[snabela]nemprogrammering.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

Denne side blev sidst opdateret: