NemProgrammering.dk logo

Handelsbetingelser

webhubAlt på denne side leveres af:

WebHub ApS
CVR: 36072970
Ceres Allé 7 3. 3
8000 Århus DK

Fremadrettet vil WebHub ApS blive  benævnt som NemProgrammering.dk, der afspejler denne hjemmeside.

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes her: kontakt

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms.

Du kan betale med VISA/Dankort (ikke rent dankort) og MasterCard

De data, du sender i forbindelse med køb med betalingskort, er altid krypterede og bliver ikke gemt i vores system. Har du tidligere handlet i shoppen, men har skiftet kort, skal du være opmærksom på at få dine data rettet.

Du betaler via betalingsgateway’en QuickPay– og du kan også vælge at betale via bankoverførsel eller MobilePay.

Nærværende aftale

Formål 

Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og WebHub ApS’ (”NemProgrammering.dk”, ”vi” eller ”os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som WebHub ApS udbyder via NemProgrammering.dk.

Nærværende aftales virkning 

Når du tilmelder dig NemProgrammering.dk´s tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter NemProgrammering.dk´s tjenester. Din markering i feltet ”Jeg har læst og accepterer handelsbetingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og NemProgrammering.dk.

Aftalens varighed 

Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle aktiviteter på NemProgrammering.dk eller via NemProgrammering.dk´s tjenester samt for dit forhold til NemProgrammering.dk.

Betalingsbetingelser og fortrydelsesret for download produkter

Når du køber et download produkt, omend det er en af vores e-bøger eller video-serier, har du ikke de normale 14 dages fortrydelsesret, hvis du har taget produktet i brug. Du har taget produktet i brug, når du har hentet det ned på din computer. Alle downloads registreres i vores system, og det er derfor muligt at se, hvornår et produkt er blevet downloadet og dermed taget i brug.

Handler du download-produkter, bliver de leveret til dig via e-mail med et link til videre download. Der gå typisk kun få minutter, fra du har betalt, til du har produktet via e-mailen – men i sjældne tilfælde går der længere tid, så vær tålmodig. Går der mere end en dag, så tjek dit spamfilter eller skriv til os her.

Du kan ikke bytte download-produkter.

Alle rettigheder til leverede download-produkter tilhører NemProgrammering.dk, og må hverken kopieres eller distribueres. Ved citater fra produkterne skal kilden angives. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt inden for én husstand.

Du får en e-mail med en kvittering for det, du har købt. Det er dit ansvar at gemme den.

Betalingsbetingelser og fortrydelsesret for premium kurser

Ved køb af adgang til et af vores premium kurser er der knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit kursus i brug inden for 14 dage efter købet. Du har taget dit kursus i brug, når du første gang ser en af kursets videolektioner.

Køber du adgang til et kursus, vil du straks efter betalingen få adgang til kursets videoer og øvrige materiale. Adgang til kurset starter således den dag du betaler.

Få du ikke adgang til videolektionerne som forventet, så kontakt os venligst her.

På vores gavekort har du ligeledes 14 dages fortrydelsesret, hvis gavekortet ikke er blevet brugt. Efter 14 dage, kan et gavekort til et bestemt kursus dog ombyttes til et andet kursus af samme værdi eller mindre, men gavekortet kan ikke fortrydes og/eller refunderes.

Et gavekort kan aldrig ombyttes til kontanter efter den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage.

Hvis et gavekort er købt til et bestemt kursus, som ikke længere udbydes på NemProgrammering.dk, kan gavekortet til enhver tid enten refunderes eller ombyttes.

Rettigheder

NemProgrammering.dk har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og kurser. Ved køb får du personlig brugsret til produkter og materialer, hvilket vil sige, at både investeringen, glæden og indsigten er din og målrettet dit eget brug. Behandl derfor din investering med fortrolighed og lad være med at udlevere, kopiere eller videregive den til 3. part.

Vores kurser leveres således som standard med et personligt licens. Har du købt adgang til vores kurser via et multilicens, er det de individuelt aftalte vilkår, der gælder. Kontakt os her, hvis du som organisation eller undervisningsinstitution ønsker adgang via et multilicens.

Videoerne leveret som en del af et premium kursus må under igen omstændigheder downloades fra siden.

Produkter og materialer må ikke anvendes til andre formål end det, de er købt til og slet ikke på en måde, der konkurrerer med NemProgrammering.dk ligesom NemProgrammering.dk´s navn eller uddrag af materialer og produkter ikke må bruges uden skriftlig tilladelse af NemProgrammering.dk.

Copyright og rettighederne til produkterne tilhører NemProgrammering.dk ©.

Opdateringer og ændringer i indhold

NemProgrammering.dk forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indhold i vores kurser og digitale produkter. Såfremt kunden i henhold til dansk rets almindelige regler lider et tab som følge af forhold eller undladelser som NemProgrammering.dk er ansvarlig for, er NemProgrammering.dk erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til kursets og/eller  det digitale produkts pris. Det accepteres af kunden, at mindre tekniske problemer og kortere perioder med manglende adgang til de købte kurser og NemProgrammering.dk hjemmesiden generelt kan forekommer. NemProgrammering.dk vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor kunden må forvente løbende opdateringer.

Ændring af handelssbetingelserne

NemProgrammering.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende handelsbetingelser, såfremt det sker med en varsling mindst 1 måned før ændringen finder sted. Denne varsling fremsendes til eksisterende kunder.