NemProgrammering.dk logo

Gratis budgetskema i Excel – lær at lægge et budget i Excel

Ekspert indlæg
Gratis budgetskema
Thomas Iversen

  Skrevet af: Thomas Iversen     29-05-2019     Skrevet i: Excel

I denne artikel får du først og fremmest et gratis budgetskema til Excel, som du kan bruge til at holde styr på husholdningen. Derudover vil vi i artiklen give dig en række gode tips til, hvordan du kan spare penge og dermed få mere råderum i dit budget.

Hent dit gratis budgetskema til Excel her

Lad os starte med det, som du sikkert er kommet efterm nemlig det gratis budgetskema.

Hent gratis budgetskema

Med budgetskemaet kan du indtaste alle dine faste og variable indtægter og udgifter for hver måned, og se om dine indtægter dækker dine udgifter måned for måned. Du vil også kunne se, hvor stor en del af de samlede udgifter dine forskellige udgifter udgør, så du måske kan spare de steder, hvor du bruger flest penge.

I budgetskemaet finder du også en graf, som du kan bruge til at få et overblik over de måneder for hvor du måske bruger flere penge end du har.

Hvorfor overhoved lægge et budget?

excel
excel kursus Bliv ekspert i Excel med et online Excel kursus!
Læs mere
Videolektioner: 36 Kursus længde: 8 timer E-bog: 200 sider Ubegrænset adgang Kursusbevis Pris: 399 DKK Virksomhed eller underviser?
Kurset er senest opdateret eller gennemgået: 3. marts 2024

Det er de færreste, der ikke i en eller anden udstrækning er løbet ind i udfordringer eller lige frem problemer med privatøkonomien. For unge under uddannelsen handler det i høj grad om ”den sidste tid på måneden”, hvor SU’en efterhånden får svært ved at strække sig tilstrækkeligt til at kunne dække de faste udgifter samt det daglige forbrug.

For de etablererede børnefamilier handler det måske i højere grad om problemer med at finde penge i budgettet til at brødføde mange munde i husstanden, købe tøj og skoleting til børnene, finansiere fritidsinteresser og hobbyer og mange andre udgiftsposter. Eller måske du bare har vanskeligt ved at styre eller holde dit forbrug nede på grund af udgifter til formål, der måske ikke ligefrem er livsnødvendige?

Uanset hvilke økonomiske udfordringer og problemstillinger du måtte have, kan det være en fordelagtig løsning at lægge et budget for dit forbrug. Med et tilpasset og systematiseret budget kan du få sat struktur på dine daglige såvel som ugentlige eller månedlige udgifter. Dette kan give dig det det fornødne og overskuelige overblik, der skal til for lave fornuftige økonomiske prioriteringer, der ikke ender i overtræk på kortet eller minus på kontoen.

Med andre ord: Det gælder ultimativt om at kontrollere (eller måske rettere få styr på) dit pengeforbrug i stedet for at lade dit forbrug kontrollere og styre dig. Og netop dét kan budgetlægning være et effektivt middel til.

Men hvordan lægger du egentlig et fornuftigt budget? Hvilke redskaber kan du med fordel ty til? Hvad bør du som minimum have in mente? Og hvilke forhold skal du være særligt opmærksom på, hvis du gerne vil have det maksimale ud af dit budget? Læs med i denne artikel, hvor vi giver dig en guide til, hvordan du bedst muligt (plan)lægger et budget, der skaber mærkbare resultater – ikke mindst på pengepungen og bankkontoen.

Læg et budget – det betaler sig bogstaveligt talt

Lad os lige starte med én gang for alle at få slået fast, hvorfor du overhovedet skal gøre brug af et budget i din hverdag. Dette spørgsmål er lettere stillet end svaret, da der faktisk er rigtig mange gode grunde til budgetplanlægning.

Umiddelbart kan det måske forekomme som en unødvendig prioritering, der mere giver anledning til stress og besvær end egentlig gavn. Ikke desto mindre forholder det sig lige præcis omvendt. Selvom det kan være vanskeligt at få prioriteret i en travl hverdag, er både tid og kræfter i denne henseende godt givet ud på den lange bane.

For det første er et budget med til at konkretisere, visualisere og i mange tilfælde bevidstgøre, hvilke udgiftsposter du reelt set har i dagligdagen – også dem, som du måske ikke lige overvejede. På den måde kan du komme eventuelt ufornuftigt og unødvendigt pengeforbrug til livs ved at få indblik i, hvor pengene investeres. Dette kan give anledning til vigtig omrokering af dine udgifter og brugsformål.

For det andet kan bare lidt god og grundig budgetplanlægning frigive mentalt overskud og ikke mindst ro i hverdagen, da du hele tiden har vished om, hvad dine penge allokeres til. På den måde behøver du ikke bekymre dig om, at din opsparing pludselig ”forsvinder” til brugsformål, som du måske slet ikke havde overvejet eller tilskrevet egentlig betydning.

For det tredje er der faktisk potentielle og gode besparelser ved at lægge et budget grundet en mere velovervejet prioritering af dit pengeforbrug i hverdagen. Når du er bevidst om, hvilke udgifter – særligt de tunge af slagsen – dit forbrug inkluderer, kan du bedre træffe rationelle til- og fravalg, hvilket i sidste ende kan resultere i flere penge på kontoen. Denne mulige fordel er er særligt central, hvis du er en del af en større husstand med flere familiemedlemmer, der hver især repræsenterer en række udgiftsposter.

Den mængde af tid og kræfter, du investerer i din budgetlægning nu og her, er altså en fornuftig investering, der giver godt afkast på sigt. Sagt med andre ord: Et budget betaler sig – bogstaveligt talt.

Hvorfor lægge et budget i Excel? Et funktionelt, digitalt og gratis redskab

Budget med Excel

Det var altså nogle af begrundelserne for, hvorfor man gør klogt i at lægge et budget for sit forbrug. Så langt så godt. Det fører os således naturligt videre til, hvad du har af muligheder i forhold til redskaber til budgetplanlægningen. Der findes et væld af mere eller mindre operative skematiseringsværktøjer, som kan anvendes til formålet, og vi vil særligt fokusere på én løsningsmulighed, som er blandt det mest effektive og brugbare, nemlig Microsoft Excel.

Excel er ikke nødvendigvis den gyldne og ideelle løsning for alle, men der er mange betydelige fordele, som gør Excel til et yderst anvendeligt og funktionelt redskab. Lad os se nærmere på nogle af disse fordele.

Nu hvor det hele handler om pengebesparende budgetter, er det meget nærliggende at starte ud med én af de største fordele ved Excel: at det er et gratis program. Såfremt du har installeret Microsoft Office-pakken på din computer, har du direkte adgang til dit personlige budgetskema i Excel.

Du skal således ikke ud og investere i dyre systemer og applikationer til budgetlægning, da Excel i sig selv faciliterer et væld af smarte funktioner, der er oplagte at bruge til en hvilken som helst form for skematisering – herunder budgetter.

En anden fordel er, at Excel er let tilgængeligt og taler til de fleste uafhængigt af tekniske IT-kundskaber. Programmet afspejler ikke en avanceret teknologi, så de fleste vil kunne betjene det, men det giver samtidig en lang række udbyggede funktioner og smarte udregningsmetoder for dem, der er lidt mere ”nørdede” og kender til det.

En tredje stor fordel er, at programmet er meget tilpasningsdygtigt i forhold til dine behov, da du sådan set kan opbygge dine skemaer, som du ønsker med hensyn til størrelse, antal kolonner, rækker, celler og det visuelle udtryk.

Den fjerde fordel, vi vil fremhæve, er, at Excel tilbyder mange forskellige knapper samt muligheden for manuelt at indtaste formularer, der kan udregne dine beløb automatisk, når du skriver tal ind i dit skema. Eksempelvis kan du summe tal op i kolonner, fratrække, gange eller dividere tal – nøjagtig efter dine behov og ønsker.

Alt i alt er Excel en platform, der giver dig gode muligheder for smart og effektiv ‘micro management’ af dine budgetter. Et digitalt, overskueligt og operativt redskab, som du har lige ved hånden og altid kan tage med dig på din bærbare computer.

Hvis du gerne vil blive bedre til Excel, kan vi med fordel anbefale vores Excel kursus for begyndere.

Hvilke udgifter skal du huske i dit budget?

Lad os bevæge os lidt videre og kigge på, hvad et sådant budgetskema ville kunne indeholde. Allerførst vil vi lige understrege det potentielt fornuftige i at udarbejde flere skemaer på én gang. Det kan måske nemt forekomme lidt uoverskueligt og voldsomt med ét stort skema, der samler samtlige små udgifter – måske endda for flere personer i husstanden.

Derfor kan det være praktisk smart at dele dit skema op i flere efter husstandens respektive medlemmer eller bestemte udgiftsområder. Du kan således nemt oprette et skema for henholdsvis dine egne private udgifter, fællesudgifterne for dig og din partner samt udgifter i forbindelse med dine eventuelle børns forbrug. At operere med flere budgetskemaer kan give et overskueligt og hurtigt overblik over, hvor der eventuelt måtte være ”huller” i husstandens samlede forbrug, og hvilke personer og udgiftsposter, der særligt koster penge i hverdagen. På den måde vil du hurtigt kunne udbedre den økonomiske ubalance.

Men hvilke udgifter gør du så klogt i at medregne i dit budgetskema? Jo, det kan i den grad anbefales som minimum at registrere udgifter til:

 • Mad og drikke
 • Artikler til husholdningen
 • Tøj, sko og overtøj
 • Diverse abonnementer og medlemskaber
 • Fritidsinteresser/hobbyer
 • Faste udgifter såsom el/vand/varmeregning, husleje, forsikringer, afdrag, licens og lignende
 • Eventuelle (faste) forbrugsvaner – eksempelvis ”laster”, der kræver gentagne indkøb af varer og produkter i hverdagen.

Nogle udgifter vil være variable og dermed lidt mere vanskelige at kortlægge, mens andre udgifter er mere stabile på måneds- eller kvartalsbasis. Listen ovenfor er langt fra udtømmende og skal selvfølgelig tilpasset nøjagtig efter dit og eventuelt familiens generelle forbrugsmønster.

Hvilke indtægter kan du tage med i dit budget?

Et velfungerende og formålstjeneligt budgetskema handler ikke nødvendigvis udelukkende om udgifter. Det handler ofte i lige så høj grad om at få overblik over, hvilke indtægter du selv og familien samlet set har at gøre med. Udgifter og indtægter repræsenterer tilsammen husstandens økonomiske råderum, som er definerende for, hvor meget I kan og bør bruge af penge i hverdagen.

Derfor er det anbefalelsesværdigt, at du indfører de faste indtægter i dit eller dine budgetskemaer, så du får modregnet dette i relation til udgiftsposterne. Få noteret, hvilken løn du og din partner har (det vil sige den disponible indkomst), eventuelle børnepenge, boligtilskud, SU-sats og meget mere. Alle disse beløb er afgørende for det samlede billede – eller rettere det samlede budgetskema.

Det er desuden meget vigtigt, at du ikke bare skriver udgifter såvel som indtægter ind i skemaet én gang, og så bare regner med, at det hele er på plads. Dine økonomiske forhold ændrer sig hele tiden, ikke mindst som følge af skiftende forbrugsvaner igennem livet, og derfor er det afgørende, at du konstant holder budgetskemaet up-to-date med de nyeste udgifter og tal. Du kan dog sagtens arkivere gamle skemaer, hvis du ønsker et større overblik over din økonomis og dit forbrugs udvikling over tid.

Hvor kan du spare, hvis dit budget ikke hænger sammen?

Hvor kan man spare?

Et budgetskema er ikke en garanti for, at privatøkonomien bare kører problemfrit og ser fornuftig ud. Det handler ultimativt om de økonomiske prioriteringer og individuelle forbrugsmønstre i sidste ende. Ikke desto mindre kan skemaet være et stærkt monitoreringsværktøj, der kan sikre dig, at udgifterne ikke pludselig løber løbsk. Skulle uheldet alligevel være ude, og skulle dit budget ikke hænge sammen, er det vigtigt, at du stopper op i god tid og kigger på, hvilke udgiftsposter du vil kunne nedbringe. Kort sagt: Hvor du kan spare?

Dette er skam lettere sagt end gjort, og derfor giver vi dig herunder lidt inspiration til, hvilke poster du typisk vil kunne spare gode penge på.

Abonnementer og medlemskaber – få valgt til og fra

Det første ”spareråd”, vi vil give dig, omhandler de eventuelle abonnementer og medlemskaber, du og husstanden måtte have. Danskerne er uhyggeligt dygtige til at tegne forskellige medlemskaber i god tro, eksempelvis fitnesscentret, uden reelt set at bruge det i daglig praksis.

På samme måde falder mange i den økonomiske ”fælde”, at de har adskillige abonnementer på blade, magasiner, streamingtjenester og lignende, som måske ikke bliver udnyttet tilstrækkeligt, og som måske i virkeligheden nemt kunne undværes. Hvis du kan nikke genkendende til dette mønster, bør du i den grad løbe disse igennem og genoverveje, hvilke abonnementer eller medlemskaber der er tvingende nødvendige.

I samme boldgade finder du de mere ”faste” og ”vigtige” abonnementer såsom betaling til internet, tv og mobiltelefoni. Selvom disse for de fleste er relativt nødvendige at have i hverdagen, kan der faktisk være gode penge at spare med lidt snusfornuft. Brug lidt tid på at undersøge, hvilke smarte og favorable samleløsninger der findes for eksempelvis bredbånd og tv eller mobilt bredbånd (reklame link). Og overvej, hvorvidt du egentlig har brug for den store tv-pakke, eller om du faktisk kan nøjes med den lille – eller helt undvære tv til fordel for streaming.

Madbudgettet – afliv de dårlige vaner

Det andet spareområde, som du med fordel kan tage et kig på, når du laver dit budgetskema, er dine faste udgifter til mad og drikke i din hverdag. Et madbudget er en oplagt måde at spare gode penge relativt hurtigt, da du med lidt god strukturering og systematisering af dine udgifter på dette felt formodentlig hurtigt vil opdage, hvor du måske bruger dine penge uhensigtsmæssigt.

Rigtig mange danskere har mere eller mindre ubevidste vaner, når det kommer til mad og drikke, og det kan være, at der endda er bestemte købsvaner, som du slet ikke var klar over, du havde – eller kostede dig så meget, som de gør. Her kan et madbudget være med til at synliggøre, hvad pengene reelt set går til og dermed skabe balance i ubalancen.

Derudover kan du også profitere økonomisk af at sætte lidt generel og fornuftig struktur på dine madvaner i hverdagen. Eksempelvis kan der på den lange bane være penge at hente ved at lægge en ugeplan for aftensmaden, spise hjemme de fleste dage i ugen fremfor at spise ude, lave store portioner mad, der kan strække sig til mange dage og fryses ned samt ikke mindst at lave indkøbssedler – og holde sig til dem.

Spørgsmål og kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

 • Jonas siger:

  Det er dejligt med en hjælpende hånd, det har virkelig hjulpet mig til at få sat det sidste skub på min hjemmeside:
  spilskabet.dk
  mvh. jonas

 • Skovgaard siger:

  Hej Thomas,
  Lige et par enkle kommentarer til dit budgetskema.

  – Der linkes til en anden fil, så graf virker ikke.
  – Din gns. beregning i kolonne O, er pr md. og ikke år :-)

  /Skovgaard

  1. Thomas I. siger:

   Hej Skovgaard,

   Tusind tak for dine inputs – det er hermed rettet!

   Mvh