NemProgrammering.dk logo

Indsæt og opdater data i Excel-ark med Python

Lær Python programmering » Indsæt og opdater data i Excel-ark med Python # 23
Inkluderet:
Livstidsadgang
27 videolektioner
7 timers undervisning
Stil spørgsmål
Kursusbevis

Information om denne video

Underviser: Simon Rotendahl   Video: 10:21   Lektion nr. 23 af 27

Opdatere timeseddel

Det her er vores anden video i eventyret om Python og Microsoft Excel. Vi er ved at være i slutningen af kurset, så projektet her, inkorporere også mange koncepter fra tidligere, while løkker, betinget udtryk osv. Så det bliver en svær video, men meget lærings-fyldt.

Vi vil her i videoen bruger Python til at opdatere en timeseddel, ved at lægge alle timer, fra dags dato til sidste opdatering, sammen, og skrive det ind i excel arket. Husk at stille spørgsmål, og se de tidligere videoer, hvis det er noget der ikke giver mening.

I næste video afslutter vi Excel.

Spørgsmål og kommentarer

Kun medlemmer med adgang til dette kursus kan stille spørgsmål og kommentere. Bliv medlem her!